โค้กเผยเทคโนโลยีรีไซเคิล เตรียมเปลี่ยนจากขวดขยะในทะเลเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม10 ต.ค. 2562, 17:54

โค้กเผยเทคโนโลยีรีไซเคิล เตรียมเปลี่ยนจากขวดขยะในทะเลเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม


กระแสการปลุกจิตสำนึกต่อธรรมชาติแผ่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก หลายประเทศเริ่มมีกลุ่มประชาชนที่ออกมาเรียกร้องทั้งด้านภาครัฐและเอกชนช่วยกันดูแลธรรมชาติ ลดจำนวนการผลิตสิ่งที่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติออกสู่สาธารณะ "เกรตา ธันเบิร์ก" สาววัย 16 ปี กลายเป็นแกนนำเรื่องปกป้องสิ่งแวดล้อม หลังจากที่เธอมีบทบาทต่างๆ บนเวทีโลก และได้รับเสียงชื่นชมจำนวนมาก

ล่าสุดโค้ก เครื่องดื่มน้ำอัดลม เผยความคืบหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ขยะขวด และขวดที่อยู่ในทะเล สามารถนำมาผ่านกระบวนการแตกโพลีเมอร์เป็นโมเลกุลเล็กๆ ให้กลับมาเป็นพลาสติก คุณภาพสำหรับขวด หรือบรรจุภัณฑ์อาหารได้แล้ว

 

ที่มา coca-colacompanyEnvironman


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.