ซ่อมบ้านสานฝัน "น้องพลอย" ช่วยเหลือครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น29 พ.ย. 2562, 18:33

ซ่อมบ้านสานฝัน "น้องพลอย" ช่วยเหลือครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น


กรณีโลกออนไลน์เผยแพร่เรื่องราวของ น.ส.พลอย มลสุวรรณ ชาวสมุทรปราการ  มีฐานะยากจน อาชีพเผาถ่าน และดูแลพ่อที่ป่วย น้องอีก 3 คน เดิมอาศัยภายในเพิงพักผุพัง ไม่มีน้ำประปาใช้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก

ล่าสุดวันที่ 29 พ.ย. 2562 ภาคเอกชนและจิตอาสา ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้าน น.ส.พลอย ช่วยสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวดังกล่าว โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 25 จังหวัดภาคกลาง

ที่มา ilovethai


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.