เปิดโลกข้ามประเทศ!! ชม "เครื่องลงยาจิ่งไท่หลาน" ที่กลายเป็นของขวัญระดับชาติ28 มิ.ย. 2563, 14:10

เปิดโลกข้ามประเทศ!! ชม "เครื่องลงยาจิ่งไท่หลาน" ที่กลายเป็นของขวัญระดับชาติ


หากกล่าวถึง "จิ่งไท่หลาน" นับเป็นเครื่องลงยาชนิดพิเศษของจีน ซึ่งทำมาจากทองแดงและเครื่องลายคราม เริ่มมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน (ปี 1271-1368) และได้รับความนิยมสูงสุดในสมัย "จิ่งไท่" ยุคราชวงศ์หมิง (ปี 1368-1644) 

สำหรับการทำเครื่องลงยานั้นมีวิธีการตั้งแต่การนำทองแดงเป็นโครงของชิ้นงาน ใช้ลวดทองแดงประกอบเป็นลวดลาย พร้อมลงสีโดยใช้น้ำยาเคลือบ แต่ว่ากว่าจะได้เครื่องลงยาแต่ละชิ้นนั้นต้องผ่านกระบวนการผลิตนับสิบขั้นตอน ซึ่งรวมถึงการเผา การขัด และการผสมผสานการตกแต่งแบบสมัยใหม่กับรากฐานหัตถกรรมโบราณ และด้วยอายุที่เก่าแก่ถึง 600 ปี งานหัตถกรรมประเภทนี้จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะจีนโบราณ อีกทั้งยังได้รับรับเลือกให้เป็นของขวัญระดับชาติที่มอบให้แก่บรรดาผู้นำต่างประเทศเพื่อสื่อถึงศิลปะจีนที่ได้รับการยกย่องขั้นสูงสุด 

  

 

 

ที่มา : China Xinhua News


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.