"หมู่บ้านเสี่ยวซาน" ใช้จุดแข็งหนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ลดความจนให้กับชาวบ้าน17 ก.ย. 2563, 13:58

"หมู่บ้านเสี่ยวซาน" ใช้จุดแข็งหนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ลดความจนให้กับชาวบ้าน


รู้หรือไม่ว่า หมู่บ้านเสี่ยวซาน ตำบลเยี่ยนหมิงหู เมืองตุนฮว่า แคว้นปกครองตนเองเหยียนเปียน กลุ่มชาติพันธุ์เกาหลี ใช้จุดแข็งที่ตั้งของหมู่บ้านให้เป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างความดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากหมู่บ้านเสี่ยวซาน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบเยี่ยนหมิง ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเขียวขจีและผืนน้ำกว้างใหญ่ จึงทำให้มีทิวทัศน์สงบเงียบงดงาม

และเพราะเหตุนี้ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมทิวทัศน์และทะเลสาบมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในปี 2019 นั้นประชาชนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 หมื่นหยวน หรือราว 92,000 บาท ต่อคนต่อปี จากการที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน

  

  

 

ที่มา : China Xinhua News 


<
MOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.