หาดูยาก ! "สัตหีบ" จ.ชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2515 (ภาพ)14 พ.ย. 2563, 13:41

หาดูยาก ! "สัตหีบ" จ.ชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2515 (ภาพ)


สัตหีบ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินอู่ตะเภา โดยในช่วงสงครามเวียดนามนั้น สหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา เพื่อใช้เป็นฐานทัพในการเคลื่อนหน่วยรบไปยังจุดต่างๆ ทำให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนในระแวกนั้น และชุมชนใกล้เคียง มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นมากๆ อันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของเหล่าทหารอเมริกัน ที่ได้เดินทางเข้ามาอยู่อาศัย โดยเมื่อสมัยก่อนนั้น ชาวไทยจะมีความเป็นอยู่อาศัย การดำเนินชีวิต แตกต่างกับสมัยนี้เป็นอย่างมาก และในครั้งนี้เราจึงนำภาพในสมัยก่อนนั้นมาให้ได้ชมกัน อย่ารอช้าไปชมกันเลย

ที่มา : 50+


<
คำที่เกี่ยวข้อง : #สัตหีบ   #ภาพในอดีต   #ภาพเก่า   #ชลบุรี  
MOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.