ย้อนชม ! "จังหวัดหนองคาย" เมื่อปี พ.ศ. 2535 (ภาพ)2 ธ.ค. 2563, 14:39

ย้อนชม ! "จังหวัดหนองคาย" เมื่อปี พ.ศ. 2535 (ภาพ)


จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคอีสาน มีแม่น้ำโขงคั่นกลางระหว่างประเทศลาว มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยหลายแห่ง รวมทั้งประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้ มี โดยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ถูกแบ่งออกส่วนหนึ่งออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย เป็นของจังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดลำดับที่ 77 ของประเทศไทย แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตของผู้คน และสถานที่สำคัญต่างๆ ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  วันนี้เราจึงมีภาพของจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2535 หรือเมื่อ 28 ปีที่แล้วก่อน มาให้ได้ชมกันจ้า

ที่มา : 50+


<
คำที่เกี่ยวข้อง : #หนองคาย   #ภาพในอดีต   #ภาพเก่า  
MOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.