ย้อนดู ! "เมืองระยอง" เมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่หาชมยากในปัจจุบัน12 ธ.ค. 2563, 13:11

ย้อนดู ! "เมืองระยอง" เมื่อปี  พ.ศ. 2513 ที่หาชมยากในปัจจุบัน


จังหวัดระยอง ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของภาคตะวันออก เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ในปัจจุบันเรียกได้ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นแหล่งรายได้หลักๆของชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงเลยก็ว่าได้ ซึ่งจะแตกต่างกับสมัยในสมัยก่อนเป็นอย่างมาก เมื่อย้อนไปประมาณ เมื่อปี พ.ศ. 2513 หรือ 50 ปีที่แล้ว ระยองเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีเพียง 3 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ โดยความเจริญส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นในเขตตัวเมืองก่อน ทั้งสถานที่ราชการ ตลาด ร้านค้า สถานบันเทิง ฯลฯ ประชากรมีอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ก่อนที่จะค่อยๆพัฒนากลายเป็นเมืองท่องเที่ยว และเมืองอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยในเวลาต่อมา พื้นที่การเกษตรจึงลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แทบจะไม่มีภาพเดิมให้เห็นแล้วในปัจจุบัน ในวันนี้เราจึงนำภาพเหล่านั้นมาให้ชมกันจ้า 

ที่มา : 50+


<
คำที่เกี่ยวข้อง : #ระยอง   #ภาพเก่าในอดีต  


©2019 ONEWS. All rights reserved.