ย้อนชม ! บรรยากาศการ "ลงแขกดำนาข้าว" ในท้องทุ่งนอกตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 251516 ธ.ค. 2563, 14:02

ย้อนชม ! บรรยากาศการ "ลงแขกดำนาข้าว"  ในท้องทุ่งนอกตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2515


ถ้าพูดถึงเมืองเชียงใหม่ นับว่าเป็นเมืองหลวงที่สองของภาคประเทศไทย โดยในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างคนเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคมนาคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างเช่น ประเพณีลงแขกดำนาข้าว ในท้องทุ่งนอกตัวเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นการใช้แรงงานของคนและควายลากจูงไถเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน เพราะการใช้เครื่องทุ่นแรง หรือรถไถในสมัยก่อนนั้นมีต้นทุนสูงมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ หลายๆคนแทบจะจินตการไม่ออกเลยว่า ในยุคสมัยนั้นเชียงใหม่จะแตกต่างกับปัจจุบันอย่างไรบ้าง วันนี้เราจึงมีภาพประเพณีการลงแขกดำนาข้าวมาให้ได้ชมกันจ้า
 

ที่มา : 50+


<
MOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.