ย้อนชมอดีต ! "อ.แม่สะเรียง" จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ. 251131 ธ.ค. 2563, 10:31

ย้อนชมอดีต ! "อ.แม่สะเรียง" จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ. 2511


เมื่อในอดีต อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นแค่อำเภอเล็กๆ ต้องใช้เวลามากกว่า 3 ชั่วโมงในการเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีทางคดเคี้ยวและลำบากมาก จนกระทั่งได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ด้วยมีธรรมชาติวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของชนเผ่า และมีประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ควรรักษาเอาไว้ ทำให้ผู้คนและนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนต่างชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก และด้วยความที่ห่างไกลจากตัวเมือง แม่สะเรียงจึงเป็นเมืองที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความแตกต่างกับปัจจุบันเป็นอย่างมาก วันนี้เราจึงมีภาพวิถีชีวิตในชุมชน บ้านเรือน ร้านค้า ตลาด รวมทั้งสภาพแวดล้อมรอบๆชุมชนเมืองแม่สะเรียงเมื่อปี พ.ศ. 2511 มาให้ได้ชมกันจ้า

ที่มา : 50+


<
คำที่เกี่ยวข้อง : #แม่สะเรียง   #แม่ฮ่องสอน   #ภาพในอดีต  
MOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.