ย้อนชมภาพ "ค่ายผู้อพยพบ้านวินัย" จ.เลย เมื่อปี พ.ศ. 252412 ม.ค. 2564, 10:38

ย้อนชมภาพ "ค่ายผู้อพยพบ้านวินัย" จ.เลย เมื่อปี พ.ศ. 2524


ถ้าหากพูดถึงบ้านวินัย หมู่ที่ 11 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ในอดีตนั้น เคยเป็นค่ายผู้อพยพบ้านวินัย ที่รับเอาชาวลาวเผ่าม้งที่มีถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ที่ได้เดินทางข้ามแม่น้ำโขงหนีเข้ามาในเขตประเทศไทย เพื่อหนีภัยสงครามในสมัยนั้น ซึ่งมีประมาณ 500,000 คน กันเลยทีเดียว จึงนับว่า เป็นศูนย์อพยพม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยต่อมา รัฐบาลไทยได้ปิดศูนย์อพยพบ้านวินัยลงเมื่อปี พ.ศ. 2536 และได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยได้ ซึ่งเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้เราจึงมีภาพการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวลาวเผ่าม้งที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอบู่ในประเทศไทยให้ได้ชมกันผ่านผลงานการถ่ายภาพของครูสอนภาษาฝรั่งเศสในค่ายผู้อพยพบ้านวินัย เมื่อปี พ.ศ. 2524 ไปชมกันเลย

ที่มา : 50+


<
MOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.