ทหารปลูกพืชผักสวนครัว นำขายราคาถูก ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนรอบค่าย15 ม.ค. 2564, 16:39

ทหารปลูกพืชผักสวนครัว นำขายราคาถูก ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนรอบค่าย


ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก มีรายงานภาพบรรยากาศ บริเวณโรงประกอบเลี้ยงกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ขณะเจ้าหน้าที่ทหาร ช่วยกันเก็บพืชผักสวนครัวที่ปลูกสำหรับประกอบเลี้ยงรับประทานเองภายในหน่วย โดยใช้พื้นที่ว่างรอบอาคารโรงเลี้ยง ซึ่งเหลือจากความต้องการประกอบเลี้ยงประจำวัน นำไปจำหน่ายหน้าค่ายราคาถูก ณ บริเวณหน้าค่ายสีหราชเดโชไชย ให้กับประชาชนรอบค่าย และประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณหน้าค่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระใช้จ่ายในครัวเรือน และค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.