หาชมยาก ! บรรยากาศ "ริมแม่น้ำแม่กลอง" เมื่อ 85 ปีที่แล้ว (ภาพ)8 ก.พ. 2564, 10:26

หาชมยาก ! บรรยากาศ "ริมแม่น้ำแม่กลอง" เมื่อ 85 ปีที่แล้ว (ภาพ)


"แม่น้ำแม่กลอง" นับว่าเป็นแม่น้ำสำคัญทางตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ผ่านจังหวัดราชบุรี เป็นแม่น้ำที่สำคัญต่อการหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวราชบุรีตั้งแต่สมัยก่อน  เป็นทั้งเส้นทางสัญจร เส้นทางขนส่งสินค้า ใช้ในเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค โดยบรรยากาศในสมัยก่อนนั้น แตกต่างกับปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งหาชมยากในปัจจุบัน ในวันนี้เราจึงมีภาพบรรยากาศริมแม่น้ำแม่กลอง เมื่อปี พ.ศ. 2479 หรือประมาณ 85 ปีที่แล้ว ให้ได้ชมกัน อย่ารอช้าไปชมกันเลย 

ที่มา : 50+


<
MOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.