หาชมยาก ! "ถนนเยาวราช" แหล่งค้าขายสำคัญ เมื่อปี พ.ศ. 252126 ก.พ. 2564, 12:01

หาชมยาก ! "ถนนเยาวราช" แหล่งค้าขายสำคัญ เมื่อปี พ.ศ. 2521


เรียกได้ว่าถนนเยาวราช เป็นถนนสายสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งรวมของคนไทยเชื้อสายจีนที่มากที่สุดในเมืองไทย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ไชน่าทาวน์ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเป็นแหล่งที่พักอาศัยและเป็นย่านธุรกิจการค้าขายสำคัญที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 มาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นร้านทอง ร้านค้าต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหาร ที่เต็มไปด้วยอาหารหลากหลายชนิดทั้งสองฟากถนน ซึ่งบรรยากาศในอดีตนั้น แตกต่างกับปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งคนรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน วันนี้เราจึงมีภาพบรรยากาศของถนนเยาวราช เมื่อปี พ.ศ. 2521 หรือเมื่อ 43 ปีที่แล้วมาให้ได้ชมกัน 

ที่มา : 50+


<
คำที่เกี่ยวข้อง : #ถนนเยาวราช   #ภาพในอดีต   #ภาพเก่า  
MOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.