หาดูยาก ! เปิดภาพ "พระธาตุพนม" ก่อนล้มครืน เมื่อปี พ.ศ. 250624 มี.ค. 2564, 12:28

หาดูยาก ! เปิดภาพ "พระธาตุพนม" ก่อนล้มครืน เมื่อปี พ.ศ. 2506


หากพูดถึงวัดชื่อดังของจังหวัดนครพนม คงจะคิดถึง วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขง โดยมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีพระธาตุพนมเป็นพระธาตุโบราณ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า จึงถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับรูปแบบดั้งเดิมของพระธาตุพนมได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจาม สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 15 เมื่อถึงสมัยล้านช้างจึงมีการก่อเจดีย์ทรงระฆังเหลี่ยมทับเรือนธาตุที่มีมาแต่เดิม และได้รับการบูรณะหลายครั้ง ซึ่งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม 2518 ทำให้เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ขึ้น จนกระทั่งต้านทานไม่ไหว ประกอบกับมีเหตุการณ์ฝนตกหนักและมีพายุพัดแรงจึงทำให้ทลายลงมา แต่ด้วยพลังแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อองค์พระธาตุ จึงได้กันร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม จนแล้วเสร็จ ใน พ.ศ. 2522 สูงเด่นเป็นศรีสง่า และกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนม จนถึงปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามน้อยคนนักที่เคยได้เห็นพระธาตุพนมในสมัยปี พ.ศ. 2506 หรือเมื่อ 58 ปีที่แล้ว ในวันนี้เราจึงมีภาพอันสวยงามเหล่านั้นมาให้ได้ชมกัน ไปกันเลย

ที่มา  : 50+


<
คำที่เกี่ยวข้อง : #พระธาตุพนม   #ภาพในอดีต   #ภาพเก่า   #นครพนม  
MOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.