คณาจารย์ราชภัฏโคราช รังสรรค์อาหารสุดฝีมือ มอบด้วยใจให้ทีมแพทย์7 พ.ค. 2564, 11:43

คณาจารย์ราชภัฏโคราช รังสรรค์อาหารสุดฝีมือ มอบด้วยใจให้ทีมแพทย์


ที่เพจเฟซบุ๊ก สีสันโคราช เปิดเผยเรื่องราวน่ารัก ๆ ของคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันรังสรรค์อาหารอย่างสุดฝีมือ เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางแพทย์ โดยกลุ่มคณาจารย์ใจดีเหล่านี้ ได้แก่ ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ พร้อมด้วย ผศ.สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โชว์ฝีมือประกอบอาหารคุณภาพ จำนวน 300 กล่อง เพื่อส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งการดำเนินงาน "ครัวราชภัฏแบ่งปัน" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกิดจากการเล็งเห็นถึงความรุนแรง และการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่พึ่งท้องถิ่น จึงมีความประสงค์จะประกอบอาหารส่งมอบเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับการสมทบทุนจากผู้ร่วมบริจาคทางบัญชี "ครัวราชภัฏแบ่งปัน" และผู้ที่นำวัตถุดิบมามอบให้ ซึ่งมีผู้ร่วมสบทบทุนจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตอาหารคุณภาพอย่างสุดฝีมือ ด้วยความตระหนักในความตั้งใจของผู้ร่วมบริจาค จึงได้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษ  แทนกำลังใจของทุกท่านเพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.