"กลัฟ คณาวุฒิ" พระเอกใหม่ช่อง3 มอบทุนสร้างอาคารเรียนให้หนูน้อยบนดอย18 ก.ค. 2564, 12:04

"กลัฟ คณาวุฒิ" พระเอกใหม่ช่อง3 มอบทุนสร้างอาคารเรียนให้หนูน้อยบนดอย


หล่อ แล้วยังใจบุญสุด ๆ สำหรับ หนุ่มกลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ พระเอกคนใหม่ของช่อง 3 โดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รายงานว่า หนุ่มกลัฟ พร้อมแฟนคลับ ได้ร่วมกันทำโครงการ "รอหน่อยคนดี พี่กำลังสร้าง" เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนปันใจสู่ปัญญา จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องสำหรับการเรียนการสอน 3 ห้อง ห้องสำหรับศึกษาค้นคว้า (ห้องทานตะวัน) 1 ห้อง จำนวน งบประมาณที่ก่อสร้างอาคาร 1,200,000 บาท พร้อมครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน จำนวน 50 ชุด ตลอดจน สมุด ดินสอ หนังสือห้องสมุด ฯลฯ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่กองแป ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   
 
โดยมี นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปันใจสู่ปัญญา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาด้านนายจักรพงษ์ รักสีขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กองแป ได้กล่าวขอบคุณ กลัฟ คณาวุฒิ ศิลปินนักแสดงช่อง 3 พร้อมแฟนคลับที่ได้ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านแม่กองแป จากนั้น ได้มีพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่  เพื่อเป็นการทำบุญ วันคล้ายวันเกิดของกลัฟ คณาวุฒิ ด้วย ซึ่งการสนับสนุนสร้างอาคารเรียน จะทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียม จะทำให้ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของสังคม
 
สำหรับโรงเรียนบ้านแม่กองแป นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง  มีนักเรียนทั้งหมด 72 คน ครู และบุคลากร จำนวน 11 คน เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
<


©2019 ONEWS. All rights reserved.