ดร.ก้องศักด สละเงินเดือนบวกโบนัส ช่วยจนท.ที่กำลังเดือนร้อนกระทบโควิด24 ก.ค. 2564, 14:15

ดร.ก้องศักด สละเงินเดือนบวกโบนัส ช่วยจนท.ที่กำลังเดือนร้อนกระทบโควิด


จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ที่ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งรวมถึงบุคลากรในสังกัดของ กกท. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันผมในฐานะผู้ว่าการ กกท. ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพวกเราชาว กกท. ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานประจำของ กกท. ย่อมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ช่วยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผมจึงขอมอบเงินเดือนจำนวน 3 เดือนและโบนัสของผมให้กับผู้ช่วยปฏิบัติงานทุกคน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เงินจำนวนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ช่วยปฏิบัติงานและครอบครัว ไม่มากก็น้อย ขอให้พวกเราชาว กกท. ทุกคน ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ให้ปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้ เราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันด้วยความรักและห่วงใย


<
คำที่เกี่ยวข้อง : #ดร.ก้องศักด   #โควิด-19  


©2019 ONEWS. All rights reserved.