แจ้งจนท.เข้าช่วย "ลูกแมวดาว" 4 พี่น้อง พลัดหลง โผล่ชุมชนบ้านยุปอีปูน25 ก.ค. 2564, 16:25

แจ้งจนท.เข้าช่วย "ลูกแมวดาว" 4 พี่น้อง พลัดหลง โผล่ชุมชนบ้านยุปอีปูน


เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  นำโดย นายอรรณพ บัวนวล หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ได้เดินทางไปรับมอบลูกแมวดาวพลัดหลง จำนวน 4 ตัว ตามที่ได้รับแจ้งเหตุ สายด่วน 1362 จากชาวบ้าน บริเวณท้องที่บ้านยุปอีปูน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

เบื้องต้น ลูกแมวดาว ทั้ง 4 ตัว ปลอดภัยดี จึงได้นำกลับมาที่เขตฯ เพื่อรอดำเนินการส่งมอบให้แก่สัตวแพทย์ประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เป็นผู้ดูแล และนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแมวดาว หรือ แมวแกว มีขนาดเท่ากับแมวบ้าน แต่มีความเพรียวมากกว่า ขนมีสีซีดสีน้ำตาลอ่อน บริเวณท้องสีขาว มีลายคล้ายดอกกุหลาบบริเวณลำตัวและหาง ส่วนปลายหางเป็นปล้อง มีแถบดำสี่แถบพาดขนานจากหน้าผากไปยังบริเวณคอ แมวดาวมีหัวขนาดเล็ก ปากสั้น และหูกลม

จัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ และเป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ ในบัญชีสัตว์หมายเลข 2 ของอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (CITES) และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 147 ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
<


©2019 ONEWS. All rights reserved.