ชายวัย 59 ปี เลี้ยง "หอยขม" วิธีธรรมชาติ เก็บขายสร้างรายได้งาม3 ก.ย. 2564, 13:36

ชายวัย 59 ปี เลี้ยง "หอยขม" วิธีธรรมชาติ เก็บขายสร้างรายได้งาม


นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ อายุ 59 ปี เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กำลังทำการเก็บหอยจูบหรือหอยขม เกล็ดแดง โดยวิธีการใช้เศษวัสดุไม้ไผ่ซีก ที่เป็นซี่ๆ พาดลงบริเวณตลิ่งสระน้ำ ของตนเอง เพื่อให้หอยดังกล่าวมาเกาะบริเวณไม้ และเก็บได้โดยง่าย ซึ่งเป็นวิธีการเลี้ยงหอยขมพันธุ์เกล็ดแดง ที่เขาใช้บ่อน้ำของตนเองทำการเลี้ยงไว้ด้วยวิธีการธรรมชาติและไม่ต้องลงทุนเรื่องอาหารให้กับหอยดังกล่าว

โดย นายสุรพล เล่าว่า สระน้ำดังกล่าวนั้น ที่ผ่านมาก็มีกุ้งหอย ปูปลา มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา นกปากห่าง จำนวนมากได้อพยพเข้ามาในพื้นที่และได้เข้าจับกุ้ง หอย ปูปลา ต่างๆ ในลำน้ำ แทบสูญพันธุ์ไป ตนเองเห็นว่าน่าจะมีการที่จะเลี้ยงหอยขมไว้จึงได้นำมาปล่อยไว้ในสระ และดูแลเรื่องการรบกวนของนกปากห่างที่จะเข้ารบกวน จากนั้นพบว่าปริมาณหอยดังกล่าวก็มีเพิ่มขึ้น จึงสามารถเก็บไว้บริโภคในครอบครัวและเป็นอาหารให้กับเป็ดไก่ได้ ต่อจากนั้นก็มีผู้สนใจที่เดินทางมาสั่งซื้อเพื่อบริโภคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในท้องตลาดหอยขมซึ่งปัจจุบันหาทานยากมาก ตนเองจึงได้ทำการ คิดหาวิธีการโดยการจับหอยขมดังกล่าวจึงได้นำเศษวัสดุเศษไม้ไผ่ที่เป็นซี่ มาทำการหย่อนบริเวณโดยรอบบ่อจากนั้นก็จะทำการเก็บกู้ในช่วงตอนเย็น โดยระยะการเก็บนั้นจะเว้นระยะหนึ่งถึงสองวันและมาทำการเก็บหอยขมดังกล่าว ซึ่งเฉลี่ยแล้วจะสามารถเก็บหอยขมได้วันละ 3 ถึง 5 กิโลกรัม ซึ่งราคาในท้องตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 100 บาท แต่ตนเองนั้นจะจำหน่ายโดยมีคนมารับซื้อเพียงกิโลกรัมละ 70 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ในลักษณะพอเพียงเฉลี่ยวันละ 300 ถึง 500 บาท และถือว่าเป็นรายได้ที่ดีเนื่องจากไม่ต้องลงทุนในการดูแลหอยดังกล่าว แต่ก็สามารถเก็บได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหอยจะมีการแพร่พันธุ์ที่เร็วมาก หากไม่มีสัตว์ชนิดอื่นเข้ารบกวนทำลาย 

  

 

 

 


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.