คมนาคมปล่อยขบวนแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบ New Normal สร้างความมั่นใจ-ปลอดภัยในการใช้บริการ23 ก.ย. 2564, 16:24

คมนาคมปล่อยขบวนแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบ New Normal สร้างความมั่นใจ-ปลอดภัยในการใช้บริการ


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดกิจกรรม “ปล่อยขบวนรถแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบ New Normal” ซึ่งรถแท็กซี่ดังกล่าวพร้อมออกให้บริการประชาชนในอัตราค่าโดยสารปกติ เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ด้วยทุกภาคธุรกิจต้องปรับตัวตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถแท็กซี่ซึ่งเป็นการขนส่งสาธารณะที่ผู้ขับรถและผู้โดยสารอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ เจ้าของรถ และผู้ขับรถแท็กซี่ เนื่องจากประชาชนขาดความมั่นใจจากปัญหาดังกล่าว จึงต้องคิดนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในยุค New normal โดยติดตั้งฉากกั้นระหว่างผู้ขับรถ และผู้โดยสาร เพื่อป้องกันละอองฝอยจากการพูดคุย ไอ จาม ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส และยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในการใช้บริการรถสาธารณะอีกด้วย สำหรับระยะแรกจะนำร่องติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 คัน ประกอบด้วย รถแท็กซี่นิติบุคคลจากสมาคม สหกรณ์ต่าง ๆ และรถแท็กซี่บุคคลธรรมดา  

สำหรับฉากกั้นอะคริลิกใสคุณภาพสูงในห้องโดยสารที่ติดตั้งให้กับรถแท็กซี่ในโครงการฯ มีจุดเด่นที่ความใสคล้ายกระจกทำให้คงทัศนียภาพการมองเห็นไม่รู้สึกอึดอัดขณะโดยสาร ออกแบบให้รองรับการใช้งานในรถยนต์หลายรุ่น น้ำหนักเบา ติดตั้งได้ง่าย ปลอดภัย คงทนต่อสภาพอากาศ และสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายด้วยผ้าขนอ่อนชุบน้ำเปล่า น้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ทำความสะอาดได้บ่อยตามต้องการ
<


©2019 ONEWS. All rights reserved.